Teknisk gjennomgang av eldre installasjoner for gjenvinning av egenskap, øke kapasiteter, endre egenskaper, renovering  eller utskiftning av enkelte deler er områder vi også kan være behjelpelig på.