Dersom man har radonholdig vann, vil radon ofte frigjøres fra vann til inneluften ved for eksempel tapping fra kran og dusjing. Denne økte konsentrasjonen i inneluften kan skape stråleskader. Strålingen fra radon kan forårsake kreft på lungevev. Å drikke radonholdig vann kan også være en helseskade som kan forårsake mage- og tarmproblemer. Spesielt utsatt er små barn.

Hvordan tester man så om vannet man drikker innholder radon?
Analysering av radoninnhold i vann kan foretas via ditt lokale Næringsmiddeltilsyn. Her kan man også få hjelp til måling av radon i inneluft.

Hva kan gjøres for å redusere vannets radoninnhold?
Den mest effektive måten å redusere vannets radoninnhold på er å lufte vannet. Vår Radonett løser problemet og leveres med garanti på at vannet etter rensing ikke inneholder mer enn 100 Bq/l.