Sentinel Vannbehandling

Sentinel er utviklet for å forbedre systemeffektivitet, redusere energiforbruk og utslipp av karbondioksid, samt forlenge levetiden på varme- og kjøle systemer. Produktene er enkle å bruke og å kontrollere. Generelt skal innvendige rør alltid rengjøres, desinfiseres (hvis lavtemperaturanlegg) og korrosjonsbeskyttes.

Produkt- og bestillingsinformasjon kan du laste ned her:
Sentinel vannbehandling.pdf

Beskrivelse

rengjør logoRengjør
Alle varme- og kjølesystemer rengjøres med rengjøringsmidler før de settes i drift. Dette gjøres for å eliminere korrosjon og oppbygging av slam i systemene. Belegg som legger seg i radiatorer, vekslere, pumper, ventiler o.l. resulterer i redusert energioverføringsevne, som igjen resulterer i at en må tilføre mer energi for å oppnå ønsket resultat.

beskytt ikonBeskytt
Tilsett inhibitor som beskytter mot korrosjon og avsettinger i varmeanlegg. Tre separate korrosjonsinhibitorer gir maksimal beskyttelse til alle typer materialer, inkludert aluminium. Optimaliserer effektiviteten av kjelen. Nivået kan enkelt kontrolleres med X100 testsett.

vedlikehold ikonVedlikehold
Tilgang til enkle vedlikeholdssett for kontroll av systemene og vannkvalitet. Sentinels produkter inneholder korrosjonsinhibitor, inkludert de glykolbaserte produktene. Alle produktene er giftfrie og biologisk nedbrytbare. Produktene kan benyttes både i varme- og kjøleanlegg, energibrønner, vann-luft varmepumper, samt i solenergianlegg. Sentinel leveres i 1, 5, 10 og 20 liters kanner. Kan ogsa leveres i større kvantum på forespørsel. Valg av produkt avhenger av type anlegg – se de følgende sidene for spesifiseringer til anlegg. X- serien omfatter sentralvarmeanlegg, R-serien (renewable) omfatter anlegg for fornybar energi. Produkter til andre type anlegg er også tilgjengelig.