Grønnsand


Produkt- og bestillingsinformasjon kan du laste ned her:
Grønnsand.pdf

Kategori:

Beskrivelse

Grønnsand er et svartkornet filtermedia med mangandioksid overflate som benyttes for reduksjon av jern, mangan og hydrogensulfid i vann. Under gitte/bestemte forhold kan filtermassen også redusere innholdet av arsen og radium.

Den aktive overflaten oksiderer og feller ut oppløst jern og mangan. Hydrogensulfid oksideres til svovel. Det utfelte materialet fanges opp i filtermediet og blir skylt til avløp i tilbakespylingsprosessen. Når oksidasjonsevnen til filtermassen er oppbrukt, må filtermediet regenereres. Dette skjer ved at en svak blanding med kaliumpermanganat blir tilsatt filtermassen i tilbakespylingsprosessen.

Grønnsand fungerer for pH-verdier ned til 6,2 og er ikke avhengig av oppløst oksygen for å fungere.
Filtermedia kan benyttes både i trykksatte- og gravitasjons-filter. Grønnsand er WQA Gold Seal sertifisert iht. NSF / ANSI 61.