AFM®- aktivt filter media

AFM® er et aktivt filtermedia som kan erstatte filtersand i alle gravitasjon- og trykkfilter.

Produkt- og bestillingsinformasjon kan du laste ned her:
AFM.pdf

Kategori:

Beskrivelse

Råmaterialet til AFM er grønt container glass. Glasset blir vasket, desinfisert, varmebehandlet og deretter sortert til spesifikk gradering. Av sikkerhetsmessige grunner kontrolleres AFM under produksjonsprosessen for farlige og skarpe glassbiter. Når filtermassen er gradert i henhold til størrelse blir AFM aktivert gjennom en patentert tre trinns prosess. Aktiviseringen danner en mesoporøst struktur med et katalytiskt overflateareal på 1 mill. m2 per m3. Overflatearealet er 300 ganger større enn overflatearealet til sand og andre glassmedier. Overflatearealet er viktig for alle adsorptive og katalytiske reaksjoner. I kontakt med vann, dannes frie radikaler (OH-radikaler), som beskytter overflaten for biofilm. Jo større overflate areal, dess bedre filtreringsevne og bio-resistens oppnås.

Det trengs 1,8 tonn med grønt glass for å produsere 1 tonn med AFM. AFM er produsert iht. ISO 9001-2008. AFM er godkjent i henhold til NSF 61.

Fordeler
• Krystall klart vann. AFM filtrerer ut 30-50 % mer tørrstoff enn sand og andre glassmedier.
• Lavere klorforbruk. Dess bedre filtrering dess mindre blir behovet for klor.
• Ingen biofilm – ikke Legionella. Biofilm er et naturlig habitat for Legionella
• Perfeksjon av klor-frie systemer. AFM reduserer klorbehovet til et minimum.

Bruksområder
• Egnet for alle gravitasjons- og trykksatte filter
  • Drikkevann  • Fiskeri og oppdrettsnæringen  • Svømmebasseng  • Kloakkrenseanlegg  • Avløpsvannbehandling  • Kjøletårn  • Vannfiltrering innen industri