Konduktiviteten måles i mS/m og verdier i norske overflatevann er vanligvis lavere enn 5 mS/m. Kalsium og magnesium vil bidra til noe forhøyde verdier av konduktivitet. Høye verdier skyldes som oftest tilsig av saltholdig vann (sjøvann).

Hvilke bruksmessige problemer vil høy konduktivitet gi?
Dersom konduktiviteten skyldes høyt saltinnhold fra for eksempel sjøvann, vil korrosjon kunne forekomme. Noe utstyr er svært følsomt for konduktivitet som stammer fra kalsium og magnesium.

Hvordan kan man redusere vannets konduktivitet?
Demineraliserende filtersystem vil redusere vannets konduktivitet.