Verdiene vil variere basert på hvor korrosivt vannet er, hvilken temperatur vannet har og hvor lang oppholdstid vannet har i ledningsnettet.

Hvilke helse- og bruksmessige problemer kan oppstå p.g.a. høyt kobberinnhold?
Høyt kobberinnhold i drikkevann (over 3 mg/l) vil kunne gi akutt mageirritasjon. Undersøkelser indikerer en sammenheng mellom kobberholdig vann og langvarig diaré hos barn. Noen personer tåler ikke kobber (Wilsons sykdom). Wilson sykdom er en stoffskiftesykdom som gir en forstyrrelse i kroppens kobberbalanse.

Hvordan kan man måle vannets kobberinnhold?
Vi tilbyr vannanalysepakker utført av akkreditert laboratorium som inkluderer analyse av kobber. Deres lokale laboratorium vil også kunne være behjelpelig med analysering.

Hvordan kan vannets kobberinnhold reduseres?
Det viktigste er å forebygge ved å øke pH-verdien i vannet. Ellers finnes det flere metoder til bruk for å redusere kobber. Eksempler på dette er filterpatroner med egenskaper til å redusere kobber, aktivt kull vil adsorbere kobber eller Ionebyttemedia som også vil kunne redusere vannets kobberinnhold.