Tilførselen av klorid kommer som regel fra berggrunnen eller fra nedbør. Brønner nær kysten kan være påvirket av sjøvann og man kan derfor finne høye verdier av klorid. Kloridinnholdet kan i slike tilfeller overstige 100 mg Cl/l. Det forekommer også tilfeller hvor forurensing fra veisalt vil kunne gi høye verdier av klorid. Høyt kloridinnhold påfører korrosjon på rørledningsnett og armatur. Dersom saltsmak kjennes, fra rådes det brukt som drikkevann.

Hvilke helsemessige betydninger kan høyt kloridinnhold gi?
Klorid har i seg selv ingen helsemessig betydning, men klorid finnes som oftest i forbindelse med natrium som kan påvirke blodtrykket.

Hvordan kan man redusere vannets kloridinnhold?
Vannets kloridinnhold kan reduseres ved bruk av vårt demineraliseringsfilter eller et av våre omvendte osmosesystem.