De mest vanlige tilfellene av hydrogenholdig vann er fra grunnvannskilder, men man kan også ha forekomster i dype, næringsrike (humusholdige) innsjøer. Man kan i tillegg få forekomster av hydrogensulfid fra nedbrytning av organisk materiale som er sedimentert i ledningsnettet.

Hva er helsefaren med hydrogensulfid?
Hydrogensulfid er giftig i små mengder, men selv ørsmå konsentrasjoner lukter så ille at vannet blir udrikkelig.

Hvordan kan hydrogensulfid i vann reduseres?
Hydrogensulfid i vann kan filtreres gjennom et H₂S filter med et selektivt filtermedia eller man kan bli kvitt den ubehagelige lukten hydrogensulfid gir ved å oksidere sulfid til sulfat. Oksidering kan oppnås ved lufting eller oksidering i for eksempel et jern- og manganfilter.

Hvordan kan man analysere vannet for hydrogensulfid?
Vanligvis er det tilstrekkelig å bekrefte at vannet inneholder hydrogensulfid ved å kjenne lukten. Dersom det er ønskelig å analysere for mengden hydrogensulfid må dette gjøres på plassen av et lokalt akkreditert laboratorium.