Ved oppvarming avsetter kalsiumsalter seg på heteflatene som kjelstein (CaCO3) i for eksempel varmtvannsbereder, rør, kokekar og husholdningsmaskiner (bl.a. kaffetraktere og strykejern). Dette kan føre til overoppheting og skade på elektriske varmeelementer. Ved vasking vil man dessuten oppleve at såpe skummer dårlig dersom ikke spesialsåpe benyttes. Dusjvegger får hvitt kalkbelegg. De praktiske og driftsøkonomiske problemene er større enn de helsemessige.

Følgende oppstilling angir vannets tilstand ved ulike hardhetsgrader:

0-2 dH° (0-14 mg Ca/l): veldig mykt
2-5 dH° (14-36 mg Ca/l): mykt
5-10 dH° (36-71 mg Ca/l): middels hardt
10-21 dH° (71-150 mg Ca/l): hardt
Over 21 dH° (over 150 mg Ca/l): veldig hardt

Hvordan kan vannets hardhet reduseres?
Ulike metoder kan brukes for å redusere vannets hardhet. Den mest vanlige metoden er å benytte et avherdningsfilter. Omvendt osmosesystem (Dometic Mebranfilter) er også effektivt. Ved små vannmengder tilbyr vi spesialfilterpatroner.

Med mykt vann unngås kalkstensforsamlinger i rør, varmtvannsberedere, oppvask- og vaskemaskin, og dermed forebygges dyre reparasjoner og driftsavbrudd.