Lavere mengder av fluor i drikkevannet er gunstig for å forebygge tannråte (ideelt er 1 mg F/l ønskelig), mens høyere verdier vil kunne forårsake tannsykdommen dental fluorose.

Dental fluorose kan gi flekker på tennene (hvite, brune), samtidig som tennene svekkes. Tannskader p.g.a. høyt fluorinnhold er hyppigere når tennene er under utvikling, d.v.s. hos barn. Tenner som allerede er på plass i munnen, kan ikke skades av fluor, men ved årelangt bruk av vann med svært høyt fluoridinnhold kan man få skader på f.eks. benvev.

Hvordan kan man få måle vannets fluorinnhold?
Innholdet av fluor i drikkevannet kan testes av et lokalt laboratorium eller via KLART VANN.

Hvordan kan fluorinnhold i vann reduseres?

KLART VANN tilbyr alternative metoder for fluorreduksjon i drikkevann som fluorreduserende filterpatroner  eller omvendt osmose,