Det kan ofte være vanskelig å finne årsaken til feilen, samt hvor og hvorfor den oppstår. Vi er behjelpelige til å foreta nødvendig analyser og guide dere for nødvendig avklaring slik at problemet på best mulig måte kan løses.  Kontakt oss eller din lokale faghandel/rørlegger for videre hjelp.

Service og vedlikehold omfatter alt fra enklelere installasjoner som vannkjølere og filtrering til mer komplekse strukturer som KSS-anlegg. Vi kan også tilby spesialavtaler for ulike prosjekter.