Til toppen

Hydrogensulfid - Dårlig lukt i vannet


Når vannet lukter dårlig og er uappetittelig kan det skyldes gassen hydrogensulfid (H₂S). De mest vanlige tilfellene av hydrogenholdig vann er fra grunnvannskilder, men man kan også ha forekomster i dype, næringsrike (humusholdige) innsjøer. Man kan i tillegg få forekomster av hydrogensulfid fra nedbrytning av organisk materiale som er sedimentert i ledningsnettet.

Hydrogensulfid er en fargeløs gass som har en karakterisitisk lukt av råtne egg. Når man tapper vann avgis lukten ut i rommet. Når vannet varmes opp blir lukten spesielt sterk, f.eks. ved dusjing. 

Hvis man tapper et glass med vann og venter noen timer pleier lukten å forsvinne og vannet lukter normalt igjen. Er man i tvil på om vannet lukter råtne egg og inneholder hydrogensulfid bør man ta kontakt med oss i Klart Vann eller et valgt akkreditert laboratorium for å få testet vannet. 

Hydrogensulfid kan tilføres vannet på flere måter. De to vanligste måtene er enten at den tilføres fra grunnvannet via berggrunnen, eller at den dannes av bakterier. Er man i tvil så kan man først utføre prosedyren for å fjerne bakteriene. Vedvarer problemet kan problemet skyldes grunnvannet og da må man inn med filter. 

Løsninger
Enkelte typer berggrunner avgir hydrogensulfid til vannet. Når man tapper vann blir dette avgitt til luften og man puster det inn. Problemet kan løses ved å enten installere en lufter (et filter som lufter vannet) eller et H₂S-filter. 

  • Luftetank: Består av en injektor og en luftetank som installeres på hovedinntaket. Rimelig og enkel løsning med minimalt med vedlikehold. Krever ikke strøm. Passer til et lavt / middels høyt hydrogensulfidinnhold. 
  • H₂S-filter: Består av en filtertank som installeres på hovedinntaket. Tanken er fylt med et spesialmedia som er beregnet for å fjerne hydrogensulfid fra vannet. Krever strøm. Passer til et middels høyt hydrogensilfidinnhold.
  • Radonett: Kraftig lufting av vannet ved hjelp av en pumpe. Krever strøm. Passer til et høyt hydrogensulfidinnhold.


Rengjøring av brønn og ledningsnett
Dersom man har begroing av bakterier i ledningsnettet kan det føre til at hydrogensulfid dannes. Bakteriene danner en slimoverflate kalt biofilm der de kan leve på selv små mengder organisk materiale. Her opplever man ofte at lukten er sterk med det samme man tapper, for så at lukten avtar og blir svakere. Løsningen blir da å rense og desinfisere brønn og ledningsnett. Biofilm må løses opp og fjernes. Dette må kanskje bli gjort flere ganger, gjerne også 1-2 ganger årlig for å holde problemet i sjakk. 

  • Dryox: Dette er klordioksid i tablettform. Man tilsetter et gitt antall tabletter ut i fra vannmengde. Rengjøring utføres iht prosedyre. Etter rengjøringen tappes alt klordiksidholdig vann ut til avløp.

Relevante produkter

VIE H₂S-30-A FILTER

Vie H₂S filter benyttes for reduksjon av hydrogensulfid, og jern, i vannet. Filteret krever ikke regenerering.
4019213

RADONETT

Radonett passer for deg som har radongass, hydrogensulfid, karbondioksid eller andre gassflyktige forbindelser i drikkevannet. Radonett vil løse problemene med denne type vannkvalitet.
7001545

DRYOX

DryOx er ideell for rengjøring av overflater som har problemer med biofilm. Tablettene inneholder et virkestoff som effektivt bryter gjennom og destruerer biofilm.
7002050