Alt drikkevann bør analyseres for bakteriologisk innhold før bruk. Analysen kan foretas av det lokale laboratorium eller via KLART VANN AS. Bakteriologiske analyser tester vannet for innhold av blant annet:

  • Koliforme bakterier
  • Termotolerante koliforme bakterier
  • Kimtall

Koliforme bakterier er hovedsakelig tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Funn av koliforme bakterier er tegn på at vannet kan være forurenset med avføring fra for eksempel kloakk.

Termotolerante koliforme bakterier tyder på nylig forurensing, og at vannet kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. Vannet er derfor ikke hygienisk sikkert og bør sikres bakteriologisk.

Kimtall er det totale antall levende bakterier og sopp (mugg og gjær) som påvises i drikkevannet. En veiledende verdi for bra drikkevann er et kimtall på mindre enn 100 pr. ml. Drikkevannet kan være brukbart selv om kimtallet er over 100 pr. ml. Høyt kimtall kan oppstå ved tilsig av overflatevann («flomvann»), og er ofte kombinert med høyt innhold av organisk materiale.