Mye sur nedbør kan øke utfelling av aluminium og gi avrenning til vannkilden ved økte verdier.

Her i landet er aluminium ofte assosiert med leire. Siden aluminium brukes som fellingsmiddel i fullrenseanlegg, kan man finne aluminiumforekomster ved dårlig drifting av anlegg.

Hvilke helsemessige og driftsmessige problemer vil aluminium i vann gi?
Personer med nyresykdommer kan få helsemessige problemer ved inntak av for høye nivåer av aluminium.

Dersom aluminiumnivået i vann fra fellingsanlegg er høyt kan dette skape slamdannelse og avleiringer av aluminiumhydroksid i ledningsnettet. Utfelling av dette slammet kan gi vannet dårlig smak og farge. I tillegg kan vannet bli uklart.