Total alkalitet består av hydroksid (OH-), hydrogenkarbonat (HCO3-) og karbonat (CO32-).

Hvilke helsemessige betydninger kan høy alkalitet ha?
Det er ikke registrert negative helseeffekter fra hydrogenkarbonat. Tvert i mot kan alkalitet i vann ha en viss gunstig virkning fordi alkalisk vann som regel er mindre korrosivt, og mange tungmetaller er mindre løselige i alkalisk vann.

Hvordan kan man måle vannets alkalitet?
Vi tilbyr vannanalysepakker utført av akkreditert laboratorium samt vannprøvesett for hjemmebruk som inkluderer analyse av alkalitet. Ditt lokale laboratorium vil også kunne være behjelpelig med analysering.

Hvordan kan man øke vannets alkalitet?
Det enkleste eksempelet er å bruke et pH-filter med marmor som omdanner vannets CO₂-innhold til hydrogenkarbonat og dermed øker vannets alkalitet.